Utförda uppdrag

Äldres Behov i Centrum, Implementering
Tidsperiod: 2016
Uppdragsgivare: Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Finansierat av uppdragsgivaren

ADHD-projektet
Tidsperiod: 2013-2016
Uppdragsgivare: Psykiatricentrum Södertälje, Södertälje kommun
Finansierat av Samordningsförbundet i Södertälje

Behov i Centrum, Pilot-fasen
Tidsperiod: 2014-2015
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av uppdragsgivaren

Projekt SmakUpplevelse Blekinge
Tidsperiod: 2014-2015
Uppdragsgivare: Föreningen SmakUpplevelse Blekinge
Finansierat av Tillväxtverket

Utvärdering av semestertjänster
Tidsperiod: 2014-2015
Uppdragsgivare: Lidköpings kommun
Finansierat av uppdragsgivaren

Projekt Lärlingsakademin Skåne Nordost
Tidsperiod: 2012-2015
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt SAMMY – Samverkan mellan myndigheter
Tidsperiod: 2015
Uppdragsgivare: Södertälje kommun
Finansierat av Samordningsförbundet i Södertälje

Projekt K2 - Kompetens och karriär
Tidsperiod: 2014
Uppdragsgivare: Södertälje kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt För Fler Framgångsrika Företag i Kronobergs län, F 4
Tidsperiod: 2012-2014
Uppdragsgivare: ALMI Företagspartner Kronoberg
Finansierat av Tillväxtverket

Projekt SAMspelet på arbetsplatsen
Tidsperiod: 2012-2014
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt UFFE- unga funktionsnedsatta för etablering
Tidsperiod: 2011-2014
Uppdragsgivare: Samordningsförbundet Skåne Nordost
Finansierat av uppdragsgivaren

Projekt Respaldo
Tidsperiod: 2011-2013
Uppdragsgivare: Samordningsförbundet Skåne Nordost
Finansierat av uppdragsgivaren

Projekt Räddningstjänstens Lärlingsutbildning
Tidsperiod: 2011-2013
Uppdragsgivare: Räddningstjänsten Syd
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Entreprenörskolan
Tidsperiod: 2012-2013
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

 

Projekt Sirius – Case Management
Tidsperiod: 2012-2013
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Socialstyrelsen

Projekt Omvänt Mentorskap
Tidsperiod: 2012-2013
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Tillämpad jämställdhet
Tidsperiod: 2012-2013
Uppdragsgivare: Räddningstjänsten Syd
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Kompetensporten
Tidsperiod: 2010-2012
Uppdragsgivare: Karlshamns kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Parkbänk
Tidsperiod: 2010-2012
Uppdragsgivare: Föreningen Christina
Finansierat av Tillväxtverket

Styrelprocessen i Skåne 2011
Tidsperiod: 2011-2012
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län
Finansierat av uppdragsgivaren

Arbetsmiljökartläggning - med fokus på hälsofrämjande
utvecklings- och åtgärdsförslag.
Tidsperiod: 2011
Uppdragsgivare: Kristianstad Kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Affärsutveckling genom samverkan
Tidsperiod: 2010-2011
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Tillväxtverket och Region Skåne

Projekt Reload
Tidsperiod: 2010 - 2011
Uppdragsgivare: Växjö Kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Våga, Växa, Vinna
Tidsperiod: 2009-2011
Uppdragsgivare: ALMI Företagspartner i Kronoberg,
Jönköping och Gotland
Finansierat av Tillväxtverket

Projekt Utvecklad kommunikation för bättre trivsel och bemötande
Tidsperiod: 2009-2011
Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Projekt Innovationer för förnyelse och tillväxt
Tidsperiod: 2009-2010
Uppdragsgivare: ALMI Företagspartner Kalmar län
Finansierat av Tillväxtverket

Projekt ResursAraby
Tidsperiod: 2008-2010
Uppdragsgivare: Växjö kommun
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF

Världen i Skåne, VIS
Tidsperiod: 2010
Uppdragsgivare: Polismyndigheten i Skåne, RPS
Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF