Våra konsulter

Martin Persson (f. 73) är också verksam inom högskoleväsendet, där han arbetar med utbildning inom organisationsområdet och med samverkansprojekt inom regionalekonomisk och politisk utveckling, tillväxt och sysselsättningsfrågor. Han är verksam som fristående konsult med inriktning på processledning och utvärdering / följeforskning.

Namn: Martin Persson
Befattning: Utvärderare, Universitetsadjunkt, Arbets- och Organisationspsykologi
Erfarenhet: Seniorkonsult, 15 år som utvärderare
Utbildningsnivå: M.Sc. Företagsekonomi inr. Organisation, Ekonomihögskolan, Lunds Univ. 2003. B.Sc Arbetspsykologi, Inst. f. Beteendevetenskap, Högskolan Kristianstad 2001.

Lars Dahlberg (f. 62) har en bakgrund inom högskoleväsendet, där han arbetat med utbildning och forskning inom arbetsvetenskap och här särskilt olika gruppers villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden samt metodfrågor och utvärderingsdesign. Lars har vidare en bred arbetslivserfarenhet som utvärderare och utredare åt offentlig och privat sektor. Han är även verksam som konsult med inriktning på sociala välfärdstjänster och utvärdering.

Namn: Lars Dahlberg
Befattning: Utvärderare,
Erfarenhet: Seniorkonsult, 10 år som utvärderare, utredare och universitetsadjunkt, Arbets- och Organisationspsykologi
Utbildningsnivå: M.Sc. Arbetspsykologi, Inst. f. Beteendevetenskap, Högskolan Kristianstad, 2004.  Högskoleexamen, Fritidsledare inr. Skola, Eslöv FHS, 1986.

Bengt Arne Larsson (f. 48) är sedan mer än 35 år tillbaka verksam inom högskoleväsendet, där han arbetar med utbildning, utvärdering / forskning och samverkan med det omgivande samhället med speciell fokus på arbets- och organisationspsykologi samt lärande i arbetslivet. Han är också sedan många år verksam som fristående konsult med bl. a. ett stort antal utvärderings-, följeforsknings- och utredningsuppdrag för såväl privat som offentlig sektor. Han började f.ö. sin karriär som utvärderare med ett flerårigt uppdrag att utvärdera den genomgripande lärarutbildningsreform som genomfördes i Sverige under början av 1980-talet.

Namn: Bengt Arne Larsson
Befattning: Utvärderare, Universitetsadjunkt, Arbets- och Organisationspsykologi
Erfarenhet: Seniorkonsult / Expert, 35 år som utvärderare
Utbildningsnivå: M.Sc. Arbetspsykologi, Inst. f. Psykologi, Lunds Universitet, 1975 B.Sc, Lärarexamen, Lärarhögskolan, Kristianstad, 1971